Voorbarig

PREMIER KOK HEEFT zich gisteren onverhoeds scherp uitgelaten over een politiek gevoelige zaak. Net terug van een korte vakantie liet hij zich naar aanleiding van de stroom Srebrenica-berichten ontvallen dat er “absoluut geen sprake kon zijn van welk begrip dan ook” en dat hij “onthutst was” over de jongste onthullingen. Dat was publicitair voorbarig, politiek onverstandig en kwetsend voor sommige betrokkenen.

Het is de tweede keer dit jaar dat Kok zich publiekelijk versprak. Op 23 januari liet hij zich uit over het gedrag van de procureurs-generaal naar aanleiding van de affaire 'Docters van Leeuwen'. De PG's hadden zich volgens de premier “redelijk kinderachtig” en “onvolwassen” gedragen. Zoiets, zei hij vermanend, mocht nooit meer voorkomen. Daarmee ondersteunde hij de positie van zijn minister van Justitie, maar zette hij ook het conflict op scherp. Toenmalig PvdA-fractieleider Wallage verweet Kok naderhand dat hij zich eenzijdig had laten informeren en te snel conclusies had getrokken.

Met zijn uitlating over de Srebrenica-zaak loopt Kok niet alleen zijn minister van Defensie voor de voeten die een nieuw onderzoek heeft aangekondigd, maar ook het openbaar ministerie dat de veronderstelde dodenrit van het YPR-voertuig alsnog gaat onderzoeken. Uitspraken gaan vaak een eigen leven leiden. Dat moet de minister-president in situaties waarin niet alles precies duidelijk is, voorkomen.