TV-ploegen

Foto: WASHINGTON - Buiten het Witte Huis wachten cameraploegen van televisiestations op nieuws over het verhoor van president Clinton door de speciale aanklager Kenneth Starr. De ploegen volgen de uitzendingen van hun stations over de affaire via monitoren. In afwachting van de ontwikkelingen herhaalden enkele stations een interview van Hillary Clinton over de affaire-Lewinsky. (Foto AP)