Tekst van televisietoespraak

Goedenavond. Vanmiddag heb ik in deze kamer, vanuit deze stoel, getuigd voor het bureau van de onafhankelijke aanklager en de grand jury. Ik heb hun vragen naar waarheid beantwoord, inclusief die over mijn privéleven, vragen die geen enkele Amerikaanse burger ooit zou willen beantwoorden.

Ik moet echter de volledige verantwoording op me nemen voor al mijn daden, openbaar èn particulier. En daarom richt ik me vanavond tot u.

Zoals u weet werden me tijdens een verhoor in januari vragen gesteld over mijn relatie met Monica Lewinsky. Mijn antwoorden waren juridisch correct, maar ik ben toen niet erg uitvoerig geweest met informatie. Ik heb inderdaad een relatie met Miss Lewinsky gehad die niet gepast was. In feite was ze verkeerd. Het was een cruciale beoordelingsfout en een persoonlijk falen van mijn kant, waarvoor ik alleen en volledig verantwoordelijk ben.

Maar ik heb de grand jury vandaag verteld en ik vertel u nu dat ik op geen enkel tijdstip iemand heb gevraagd te liegen, bewijsmateriaal te verbergen of te vernietigen or enige andere onwettige actie te ondernemen.

Ik weet dat mijn publieke commentaar en mijn stilzwijgen over deze kwestie een verkeerde indruk hebben gewekt. Ik heb mensen misleid, onder wie zelfs mijn eigen vrouw. Dat spijt mij intens.

Ik kan u alleen maar vertellen dat ik door vele factoren werd gemotiveerd. De eerste was de wens mezelf te beschermen tegen schaamte over mijn eigen gedrag. Ik was ook zeer bezorgd om mijn gezin te beschermen. Het feit dat deze vragen werden gesteld in een politiek gemotiveerde juridische procedure die inmiddels is geseponeerd was daarbij eveneens een argument.

Daarbij komt dat ik daadwerkelijk serieus bezorgd was over een onderzoek van een onafhankelijke aanklager die begon met particuliere zakentransacties van twintig jaar geleden - waarover ik nog zou kunnen zeggen dat een onafhankelijke federale instantie twee jaar geleden geen bewijs heeft gevonden van enig fout gedrag van mij of mijn vrouw. Het onderzoek ging zich daarna bezighouden met mijn staf en vrienden en vervolgens met mijn privéleven. En nu wordt het onderzoek zelf onderzocht.

Dit heeft te lang geduurd, te veel gekost en te veel onschuldige mensen geschaad.

Dit is nu een zaak tussen mij en de twee mensen die ik het liefst heb - mijn vrouw en onze dochter - en onze God. Ik moet het rechtzetten en ik ben bereid alles te doen wat daarvoor nodig is. Niets is voor mij persoonlijk belangrijker. Maar het is een privézaak en ik ben van plan mijn gezinsleven op te eisen voor mijn gezin. Dit gaat niemand wat aan, behalve ons. Zelfs presidenten hebben een privéleven. Het is tijd om het kapotmaken van mensen en het wroeten in privélevens te staken en om door te gaan met het leven van ons land. Ons land is te lang door deze zaak afgeleid en ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in dit alles. Meer kan ik niet doen.

Nu is het tijd, in feite wàs het al de hoogste tijd, om verder te gaan. We hebben belangrijk werk te doen, kansen aan te grijpen, werkelijke problemen op te lossen, werkelijke veiligheidskwesties aan te pakken.

Ik vraag u dus vanavond om u af te keren van het spektakel van de afgelopen zeven maanden, om het weefsel van onze nationale dialoog te herstellen en onze aandacht weer te vestigen op alle uitdagingen en alle beloften van de volgende Amerikaanse eeuw.

Dank u voor het kijken. Goede nacht.