Srebrenica

De verontwaardiging op het Binnenhof over de affaire-Srebrenica roept deze uitlating van de 17de eeuwse boeteprediker Jacobus Borstius over de nationale huichelaar in herinnering:

“Onder een weldadige tabbert draagt hy een baatzuchtig hart. Meestentijds geeft hy woorden voor zaken. Doet hy een duit profyt, hij doet wel weer een oortje schae. Zyn giften zijn vergiften, zy slachten (gelijken op) de leugens en verrotte appelen: hoe meerder hoop, hoe kwader koop. Men is er altijd aan bekocht, hoe goedkoop men ze krijgt.”

Tweede Kamer en kabinet hebben destijds militaire bijstand voor Bosnië toegezegd. Men suggereert een leger te zenden om bescherming te bieden. Onder de naam van militairen zendt men militairen met instructie en toerusting welke men aan sociale werkers zou geven. Met alle kwade gevolgen van dien.

Dezelfde instanties roepen nu het hardst om onderzoeken, vervolgingen, enquêtes e.d.

    • Mr L. van Heijningen