Ontgroening van 21 dagen nu zonder alcohol

Na de introductieweek van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in Groningen begint morgen de ontgroening. Voor de kandidaat-leden van het studentencorps is alcohol dan taboe.

GRONINGEN, 18 AUG. Het terras aan de Grote Markt voor de sociëteit van Vindicat atque Polit, het Groninger studentencorps, trekt op de eerste dag van de Keiweek, de introductieweek van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, maar weinig eerstejaars studenten. Het weer is er ook niet naar. Kleumend drinken enkele ouderejaars van Vindicat hun biertje.

Ze willen aanvankelijk niet al te veel kwijt over de maatregelen die de senaat van Vindicat heeft aangekondigd voor de introductieperiode van het corps, die direct volgt op de Keiweek.

Vindicat heeft slechte ervaringen met de pers, zeggen ze. Vorig jaar overleed de 18-jarige Reinout Pfeiffer, nadat hij tijdens een inwijdingsritueel in een studentenhuis een liter jenever had gedronken. Enkele dagen daarvoor was een ander kandidaat-lid zwaar gewond geraakt, toen hij 's nachts tijdens een feest bij het Zuidlaardermeer werd overreden.

Door de golf van negatieve publiciteit die hierop volgde, zijn de meeste leden van Vindicat wat schuw geworden. “Het gaat altijd alleen maar over de ontgroening”, zegt een derdejaars studente. Haar jaarclubgenootjes knikken instemmend. “Het ongeluk met die jongen had helemaal niets met de introductie te maken. Het is in een studentenhuis gebeurd, niet op de sociëteit.”

“Een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor niemand verantwoordelijk kan worden gesteld”, zo noemde Sander Egels, rector van de senaat van Vindicat, de dood van Pfeiffer vorig jaar nog. Maar volgens het openbaar ministerie in Groningen valt dat nog te bezien. Tegen de negen bewoners van het studentenhuis loopt nog een gerechtelijk vooronderzoek. De woordvoerder van het OM verwacht dat over enkele weken duidelijk zal worden of de negen al dan niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Na het overlijden van Pfeiffer heeft de senaat van Vindicat maatregelen aangekondigd. Tijdens de ontgroening mag er geen alcohol meer worden geschonken aan kandidaat-leden, ook niet in de studentenhuizen van de vereniging. De introductieperiode is met vier dagen bekort tot 21 dagen. Tijdens de introductie zullen de kandidaat-leden iedere nacht ten minste zes uur slaap krijgen. Op de vereniging zal voorlichting worden gegeven over de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

De rector van de senaat wil niet speculeren over de vraag of de dood van Pfeiffer met de nu getroffen maatregelen te voorkomen zou zijn geweest. Het introductieprogramma van Vindicat zat al goed in elkaar, zo beklemtoont hij: “Direct na de dood van Pfeiffer, in oktober, is ons programma doorgelicht door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKVV), waarbij alle studentenverenigingen in het land zijn aangesloten. Het LKVV kwam tot de conclusie dat onze introductie een van de beste was.”

De dood van Pfeiffer heeft de vereniging niettemin aan het denken gezet, aldus rector Egels: “Als er dingen gebeuren zoals in september vorig jaar, dan ben je verplicht de onderste steen boven te halen. We hebben de bestaande introductieprogramma's tot op de letter uitgeplozen om de kans op herhaling te voorkomen. We proberen de risico's zo klein mogelijk te maken.”

F. van der Woude, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, pleitte vorig jaar voor een externe commissie van toezicht die de ontgroeningen van de studentenverenigingen in de stad moest gaan controleren. Dat ging de Groningse verenigingen te ver. Als compromis is nu een onafhankelijke 'adviescommissie' ingesteld. Een toxicoloog, een huisarts en een voormalig studentendecaan hebben inmiddels de draaiboeken van de introductieprogramma's van de verschillende studentenverenigingen onder de loep genomen en becommentarieerd.

Na samenspraak met de adviescommissie heeft ook Albertus Magnus, de tweede grote studentenvereniging in de stad, besloten dat er tijdens haar introductieprogramma geen alcohol zal worden geschonken. Van der Woude hoopt dat het risico op excessen nu is verkleind. “Drankmisbruik is een algemeen verschijnsel onder jongeren, niet alleen onder studenten. Maar in besloten kring neemt het risico op excessen toe. Het is goed dat daar nu meer toezicht op is.”

Op het terras voor Vindicat kunnen de studenten zich vinden in de maatregelen van de senaat. “Wij vinden het ook belachelijk wat er in dat huis gebeurd is”, zegt een derdejaars die zijn terughoudendheid heeft laten varen. “Bij de inwijding in mijn huis wordt er ook gedronken, maar niet meer dan een glas champagne en een paar bier. Je bent heus geen mietje als je geen jenever drinkt.”

Het drinken tijdens de eerste kroegentocht, afgelopen vrijdag, valt mee. De circa vierduizend studenten die zich hebben ingeschreven op de Keiweek, lopen nog wat onwennig rond. Zelfverzekerde ouderejaars, die zich als 'keileider' hebben ingeschreven, leiden de groepjes eerstejaars de kroegen in.

Jelle van der Plaats, tweedejaars maatschappelijk werk aan de Hanzehogeschool, zit met een grote grijns op het tjokvolle terras op de Grote Markt. Zijn keigroepje zit om hem heen. Een klein eerstejaars meisje heeft zich op zijn knie genesteld. Jelle, die lid is van Vindicat, vindt het belangrijk dat veel leden van zijn vereniging keileider zijn geworden: “Op die manier kunnen we mensen enthousiast maken.” Maar navraag leert dat de meeste eerstejaars hun keuze al hebben gemaakt. Eerstejaars Frederique Labouyé (bedrijfseconomie HBO) hoeft niet meer overgehaald te worden. “Zelfs mijn ouders vinden dat ik lid van het corps moet worden.” Frederique is blij met de versoepeling van het introductieprogramma, maar de maatregelen hebben voor haar niet de doorslag gegegeven. Ze was toch al van plan lid te worden. Frieda Zieleman gaat Nederlands studeren. Ook haar keuze stond al vast. “Wat is er nu leuk aan een ontgroening? Je hoort er alleen maar enge verhalen over.” Volgens keileider Jelle valt het allemaal best mee met de ontgroening. Je moet het vooral zien als een spel, zo betoogt hij. “Bovendien kun je zelf aangeven waar je grenzen liggen.”

Het keigroepje besluit naar de sociëteit van Albertus Magnus te gaan. Vindicat is gesloten. In Londen is een ouderejaars overleden, de senaat heeft een dag van rouw afgekondigd. “Vanwege de ledenwerving”, beweren boze tongen op Albertus. “Een normale rouw duurt minstens drie dagen.”

“De lengte van de rouwperiode is in overleg met de familie vastgesteld”, zegt Egels van Vindicat de volgende dag. Met de inschrijvingen gaat het goed, aldus de rector. De komende introductieperiode wordt spannend. Normaal gesproken maakt de senaat halverwege de ontgroening plaats voor een nieuw bestuur. Dit jaar is de bestuurswisseling uitgesteld tot na de introductie. Egels: “We willen verantwoordelijkheid dragen voor de hele periode.”

    • Steven Derix