Ondervoede baby door buurvrouw meegenomen

Een buurvrouw in het Noord-Hollandse Zwaag heeft het afgelopen weekeinde een ondervoede baby van de dood gered, omdat de officiële instanties niet konden ingrijpen.

ZWAAG, 18 AUG. Baby Melanie en haar moeder zijn even uit elkaar. Buurvrouw I. Burgemeester haalde het zeven dagen oude meisje vrijdag weg uit een huis vol drankflessen en sigarettenpeuken aan de Paardebloem in het Noord-Hollandse Zwaag.

Zij trof de baby “spiernaakt in haar blootje onder een vaatdoek aan, terwijl de moeder bewusteloos was van de drank”. Een kinderarts stelde vast dat het meisje sterk ondervoed was - ze woog nog geen vier pond - en bijna was uitgedroogd. In afwachting van onderzoek door de Kinderbescherming is het meisje nu door de rechtbank in Alkmaar onder voorlopige voogdij gesteld.

De buurvrouw zag zich gedwongen in te grijpen, omdat maatregelen van Kinderbescherming en politie uitbleven.

Al een dag na de geboorte had een andere buurtbewoner aan de bel getrokken, omdat de bevalling zonder medische begeleiding was verlopen. Bovendien had een bekende van de moeder gezien dat het kind in een schoenendoos sliep en leefde op appelmoes en pottjesvoeding voor zuigelingen van acht maanden oud.

Nog diezelfde dag stonden Kinderbescherming en politie op de stoep. Maar ingegrepen werd er niet, omdat de huisarts vaststelde dat medisch gezien alles in orde was met het kind. Ook sociaal gezien was er volgens de betrokkenen geen reden tot ongerustheid. Er stond een kinderwagen in de kamer. Er lagen gewassen kleertjes in de kast. En de aan alcolhol verslaafde moeder, die een bekende is van de politie, was nuchter en hield het kind stevig tegen zich aangedrukt.

A. Vogel van het Landelijke Bureau Kinderbescherming: “ We kunnen in zo'n geval een baby niet meenemen. Dat kunnen we alleen doen als er sprake is van een 'accute levensbedreigende situatie'. En die was er niet volgens het onderzoek van de arts.” Politiewoordvoerder Appers van het district Noord-Holland Noord beaamt dat: “Juridisch konden we niks, maar allemaal weet je dat je een alcoholiste niet in haar eentje een kind kan laten opvoeden.”

Afgesproken werd dat de politie en de buurtbewoners een oogje in het zeil zouden houden.

In de loop van de week kreeg de Kinderbescherming opnieuw een telefoontje over de zaak-Melanie. Eerst van de politie. Die meldde dat de vrouw niet was komen opdagen bij een afspraak op het politiebureau. Daarna belde de buurvrouw. Ingrijpen was noodzakelijk, zei ze, omdat het kind niet te eten kreeg. Maar tot een nieuw medisch onderzoek kwam het niet. De huisarts die de eerste keer was meegeweest, was bedreigd “in zijn privé-situatie”, aldus Vogel, en durfde niet. De regionale vertrouwensarts was op vakantie. En de vertrouwensarts uit de regio Utrecht weigerde te komen. Vogel: “Die adviseerde ons een wijkverpleegkundige mee te nemen. Maar dat leek ons een slecht plan in verband met de bedreigingen die eerder tegen de huisarts waren geuit.”

Afgelopen vrijdagavond kon de buurtbewoonster de gang van zaken niet langer aanzien. Op advies van de Kinderbescherming - Mevrouw Burgmeester: “Ze zeiden: 'wij kunnen niks doen, maar als jij de baby mee kan nemen, onze zegen heb je' ” - liep ze het huis binnen en nam Melanie mee, nog voordat de moeder er erg in had.

Het meisje komt nu op krachten in een ziekenhuis in Hoorn.

De moeder, die in alle staten de straat opliep en haar buurvrouw betichtte van ontvoering, is opgenomen op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.