Ondanks extra geld; 'Verkleinen klassen in gevarenzone'

ROTTERDAM, 18 AUG. De uitvoering van de voorgenomen klassenverkleining op de ruim 7500 basisscholen dreigt op korte termijn tot problemen te leiden. Dit ondanks het extra geld dat Paars II daarvoor heeft uitgetrokken.

Vooral het tekort aan nieuwe leerkrachten en het gebrek aan extra lokalen kan tot vertraging leiden. Dit vreest zowel H. Hendriks van de schoolleiders in het primair onderwijs (AVS) als beleidsmedewerker J. de Vos van de Algemene Onderwijsbond (AOb)

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs noemt deze ongerustheid “zeer voorbarig”. “De klassenverkleining wordt vooralsnog volgens schema doorgevoerd. Zolang we de knelpunten niet uit het oog verliezen, zien we geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het gewoon gaat lukken.”

Komend jaar is er 450 miljoen extra beschikbaar voor het basisonderwijs oplopend tot 1.800 miljoen gulden extra in 2002. Een groot deel daarvan wordt gereserveerd voor kleinere klassen.

Volgens De Vos (AOb) echter is een tekort aan leraren in het westen van het land, en dan met name in de Randstad, nu al een feit. “De instroom van nieuwe studenten in de Pabo is dit jaar weliswaar fors hoger dan vorig jaar, maar die studeren pas over vier jaar af.”

Hij heeft alle lof voor de pogingen van oud-staatssecretaris van Onderwijs T. Netelenbos om de herintreding te bevorderen van mensen met een lesbevoegdheid. De Vos: “Maar ook dat levert problemen op, omdat het veelal vrouwen betreft met kinderen. Wanneer voor deze groep geen adequate kinderopvang wordt aangeboden, zullen zij zich niet beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt.”

Zodra onderwijzers gebruik willen maken van hun vier dagen extra arbeidsduurverkorting (adv) conform de nieuwe CAO, blijkt het heel lastig om invallers te vinden, aldus Hendriks. Maar het tekort aan leraren is niet het enige probleem. Hendriks: “Ook is het voor scholen moeilijk om voldoende lokalen beschikbaar te krijgen. Bovendien zullen scholen meer managers moeten aantrekken om de klassenverkleining te begeleiden. “In feite”, zegt hij, “komt twintig jaar roofbouw op de onderwijsbegroting nu aan de oppervlakte”. Naast structurele oplossingen, zoals het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar door imagoverbetering, verhoging van de salarissen en verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zou er ook meer aandacht moeten komen voor de problemen op de korte termijn.