Geld terug bij grijs kenteken

DEN HAAG, 18 AUG. Ongeveer 150.000 bezitters van een auto met een zogenoemd grijs kenteken krijgen geld terug van de fiscus. Dat heeft staatssecretaris Vermeend (Financiën) gisteren besloten naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad.

Eigenaren van een auto met grijs kenteken, die hun auto voor 1 januari 1994 aanschaften, krijgen geld terug van de belastingdienst. Teruggegeven zal worden het verschil in motorrijtuigenbelasting tussen het tarief voor personenauto's en het tarief voor bestelauto's. Volgens de organisatie voor midden- en kleinbedrijf MKB Nederland gaat de uitspraak van de Hoge Raad de Staat 300 miljoen gulden kosten. “Exacte berekeningen hebben we nog niet. Wij denken dat het vonnis op zo'n 150.000 auto's betrekking heeft. De eigenaren zouden 2.000 gulden per auto terug moeten krijgen”, zegt een woordvoerder. Volgens een woordvoerder van Financiën heeft het departement al rekening gehouden met een tegenvaller van 250 à 300 miljoen gulden.

In 1995 verscherpte de overheid de wettelijke eisen voor auto's met een grijs kenteken. Er werd een uitzondering gemaakt voor grote wagenparken zoals die van de Wegenwacht. Het lage tarief bleef voor deze wagens van toepassing.

Discriminatie ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf, riep MKB Nederland en stapte naar de rechter. Het onderscheid werd in het voorjaar van 1997 door een Arnhemse belastingrechter als onrechtmatig bestempeld. Dat vormt volgens de rechter een onaanvaardbare inbreuk op het rechtsbeginsel dat iedereen gelijk moet worden behandeld.

De rechter bracht iedereen die door de belastingverhoging werd getroffen, onder de vrijstelling die speciaal voor de Wegenwacht was bedoeld. Vermeend stapte vervolgens naar de Hoge Raad, die gisteren een oordeel heeft geveld. Volgens bezitters van een of meer auto's met een grijs kenteken moet dezelfde regeling gelden als was getroffen voor houders van honderd of meer auto's.

De teruggaafregeling houdt in dat voor teruggaaf in aanmerking komen autobezitters voor wie het op 5 februari 1997 nog mogelijk was bezwaar te maken tegen het dan lopende tijdvak. Ook kan men teruggaaf krijgen voor de tijdvakken die aanvangen op of na 5 februari 1997. Deze teruggaven worden op verzoek ambtshalve verleend door de inspecteur. Voor de aangeslotenen bij de Stichting Belanghebbenden Grijs Kenteken en bij leden van MKB Nederland geldt in het algemeen dat zij voor de hele periode het verschil in belasting terug krijgen tussen het tarief voor een personenauto en een bestelauto, zo laat Financiën weten.