Dagboek Anne Frank vermoedelijk incompleet

ROTTERDAM, 18 AUG. De dagboeken van Anne Frank zijn vermoedelijk incompleet. In de manuscripten bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) in Amsterdam ontbreken vijf pagina's. Een voormalig medewerker van de Anne Frank Stichting in Amsterdam heeft het RIOD en het Anne Frank Fonds in het Zwitserse Bazel enkele maanden geleden op de hoogte gesteld dat hij in het bezit is van vijf originele dagboekpagina's.

Het RIOD en het Anne Frank Fonds proberen de pagina's in bezit te krijgen en hebben daartoe een maand geleden de landsadvocaat ingeschakeld. Deze onderhandelt met de voormalige werknemer van de Anne Frank Stichting, die beweert dat Otto Frank, de vader van Anne, hem kort voor zijn dood in 1980 de bladzijden in eigendom heeft gegeven. Het RIOD en het Zwitserse Anne Frank Fonds, de belangenbehartiger van de familie Frank bij wie de auteursrechten van de dagboeken berusten, vermoeden echter dat vader Frank de pagina's slechts in bewaring heeft willen geven om te voorkomen dat ze openbaar zouden worden.

Het RIOD zegt de pagina's gezien te hebben en vermoedt dat het gaat om de tweede door Anne Frank geschreven versie van een dagboekaantekening van dinsdag 8 februari 1944, waarin zij kritisch schrijft over het huwelijk van haar ouders. Otto Frank schonk de manuscripten bij zijn dood aan het RIOD. In de wetenschappelijke editie uit 1986 staat alleen de eerste versie van de dagboekaantekening uit 1944. In deze eerste versie is bovendien op verzoek van de familie Frank een passage geschrapt. Volgens een voetnoot geeft Anne Frank daarin “een uiterst onvriendelijk en deels onjuist beeld van het huwelijk van haar ouders”.