Conflict in Hilversum; Wethouders PvdA en VVD weg uit college

HILVERSUM, 18 AUG. De wethouders van PvdA en VVD zijn vandaag uit het college van B en W in Hilversum gestapt. Zij zien geen mogelijkheid meer voor verdere samenwerking met coalitiegenoot Leefbaar Hilversum.

Het besluit is genomen na een “opeenstapeling van incidenten”, aldus beide partijen.

Aanleiding is de kritiek van fractieleider J. Nagel van Leefbaar Hilversum op de vergeefse poging van het college om rijkssubsidie te verwerven voor een onderzoek naar een treintunnel door het centrum. Leefbaar Hilversum, dat bij de raadsverkiezingen 14 van de 37 zetels behaalde, is een groot voorstander van zo'n tunnel. Vorige week werd bekend dat een subsidie-aanvraag bij de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting niet is gehonoreerd. Nagel beschuldigde het college en het ambtenarenapparaat van “onwil en ondeskundigheid”.

Eerder al had Nagel wrevel gewekt door op eigen initiatief een gesprek te organiseren tussen het aannemersbedrijf Ballast-Nedam en zijn partijgenoot wethouder A. Haye (verkeerszaken) over de mogelijkheden voor de bouw van een spoortunnel. Op dat moment was een ander bedrijf in opdracht van de gemeente al bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar een tunnel. PvdA-wethouder J. Flink en VVD-wethouder B. Mooijen onderstreepten vanmorgen dat hun collega's van Leefbaar Hilversum, D. Munnik en A. Haye, in strijd met de afspraken regelmatig voortijdig de publiciteit zochten. Zo opperde Haye verregaande veranderingen in een eerder vastgesteld verkeersplan en bepleitte Munnik de sloop van winkels. Ook het plan van Haye om een kabelbaan in het Gooi aan te leggen was aanleiding voor onenigheid.

Volgens wethouder Flink hebben de twee collega-wethouders van Leefbaar Hilversum tot nu toe “niets gepresteerd”. Ook de opstelling van fractieleider J. Nagel van Leefbaar Hilversum droeg bij aan de verstoorde verhoudingen. “Nagel is het probleem”, aldus Flink.

Nagel heeft zich naar zijn zeggen de afgelopen maanden “niet of nauwelijks” met het college van B en W bemoeid.

PvdA en VVD wijzen erop dat zij na de grote verkiezingsoverwinning van Leefbaar Hilversum met deze partij een college hebben gevormd, omdat zij wilden voorkomen dat de gemeente in een stuurloze situatie zou belanden, aangezien Hilversum met grote financiële problemen kampt.

Bij de twee partijen bestond grote twijfel over samenwerking met Leefbaar Hilversum, omdat deze partij een “ongemeen harde, op de persoon gespeelde, ongenuanceerde en inhoudsloze verkiezingscampagne” had gevoerd, aldus een reactie van PvdA en VVD. De twee wethouders van PvdA en VVD zeggen nu dat zij geen perspectief meer zien in verdere samenwerking.