Businessweek

Economische ongelijkheid begon een kwart eeuw geleden dramatisch te groeien als gevolg van mondialisering en van technologisch veranderingen. Maar het is niet langer alleen de elite die profiteert van de economische vernieuwingen, ook de gemiddelde werknemer kan nu een graantje meepikken, schrijft het Amerikaanse weekblad Businessweek. Van 1996 tot 1998 steeg het reëel besteedbare inkomen van de gemiddelde Amerikaanse werknemer met 2,6 procent per jaar. Dit in tegenstelling tot de periode van 1989 tot 1996 toen het met 0,8 procent per jaar daalde.

Het inkomen van de groep met de laagste inkomens groeide de laatste twee jaar met 3,6 procent, terwijl de groep met de hoogste inkomens het salaris zag groeien met 2,3 procent. Het blad verwacht dat de snelle technologische vernieuwing de werkloosheid ongewoon laag zal houden. Maar die medaille heeft ook een keerzijde, meent het blad, en dat is de grote onzekerheid over het voortbestaan van de eigen baan. Vooral de lager geschoolden zijn daarvan de dupe.

Het verband tussen economische ontwikkeling en onderwijs is niet nieuw. In de periode tussen de wereldoorlogen verdrievoudigde het aantal Amerikanen met middelbaar onderwijs. Iets soortgelijks gebeurt nu, maar dan een niveau hoger: 49 procent van de mensen met een diploma van het middelbaar onderwijs vervolgde in 1979 de opleiding aan de universiteit. In 1997 was dat gestegen tot 67 procent.

Voor vrouwen is de economische situatie beter dan ooit. Verdienden ze eind jaren vijftig gemiddeld nog veertig procent minder dan mannen, nu is de achterstand verkleind tot 25 procent. In 2006 zullen de nieuwkomers op de arbeidsmarkt voor de helft bestaan uit immigranten. Als die ontwikkeling tegenvalt zal het aanbod aan arbeid kleiner worden dan de vraag. Daarom is de economische vernieuwing afhankelijk van immigranten, legale en illegale, zegt het blad.

Het weekblad Businessweek is verkrijgbaar in de kiosk. www.businessweek.com.