THE ECONOMIST

The Economist borduurt voort op de theorie van de Amerikaanse ontsporing in de buitenlandse politiek. Het weekblad stelt dat de VS een aantrekkelijk doelwit vormen voor een nieuw soort anti-Westerse terreurgroepen, die geen duidelijke agenda hebben en bovendien massavernietigingswapens gebruiken.

De VS lopen gevaar omdat ze boven het maaiveld uitsteken en altijd de leiding nemen op het internationale toneel. Die politiek is de enige juiste, volgens het weekblad. Het Westen zou de VS dan ook meer moeten steunen in internationale kwesties, want anders is de kans groot dat de Amerikanen een isolationistische koers gaan varen en dat zou een regelrechte ramp zijn voor Europa.

Teleurstelling heerst bij The Economist over de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Margaret Allbright. Dankzij de impasse in het vredesoverleg in het Midden-Oosten heeft niemand nog een goed woord voor haar over. Volgens het weekblad ligt de voornaamste oorzaak voor haar falen in haar slechte verhouding met president Clinton en het Congres. Maar ook haar mogelijke opvolger wordt alvast gewaarschuwd. Politiek is soms geen kwestie van individuen, maar van een samenloop van omstandigheden.