Shell en Daimler in autoproject

ROTTERDAM, 17 AUG. Oliemaatschappij Shell en autofabrikant Daimler-Benz in Stuttgart hebben een overeenkomst getekend om samen een veel schonere “auto van de toekomst” te ontwikkelen. Deze auto krijgt een elektrische motor. De stroom wordt gemaakt door een brandstofcel die waterstof als energiebron gebruikt.

Met een speciale, compacte installatie onder de motorkap wordt de waterstof constant aangemaakt door omzetting van 'gewone' brandstoffen: benzine, dieselolie of autogas (LPG). Die technologie - catalic partial oxidation (CPO) - is door het Shell-laboratorium in Amsterdam ontwikkeld. Deze technologie kan in de toekomst ook worden toegepast om duurzame brandstoffen zoals biodiesel om te zetten in waterstof.

Dit hebben Shell en Daimler-Benz vanochtend meegedeeld. Ze verwachten de elektrische personenauto over zes jaar op de markt te brengen. De nieuwe techniek kan ook worden toegepast in vrachtauto's en bussen. Shell en Daimler denken met de combinatie van traditionele brandstoffen en de elektromotor een doorbraak te kunnen bereiken in de aanpak van de milieuvervuiling door het wegverkeer.

Auto's met een brandstofcel zijn veel schoner dan de conventionele motorvoertuigen. Uit de uitlaat komt alleen nog water(damp) en de helft van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Verzurende emissies als stikstofoxide, zwaveldioxide en roetdeeltjes van dieselmotoren vervallen. Bij gebruik van bio-brandstoffen stoot de motor ook geen CO2 meer uit. Bovendien is de elektrische auto met brandstofcel geluidsarm.