Rijvaardigheid in geding; Proefproces om keuring van ouderen

ROTTERDAM, 17 AUG. De ouderenbond ANBO en Stichting de Nationale Ombudsman voeren een proefproces tegen de gemeente Almere wegens de medische keuring die automobilisten ouder dan zeventig jaar moeten ondergaan.

De keuring is bedoeld om in aanmerking te komen voor verlenging van het rijbewijs. De ouderenbond en de Ombudsman vinden deze keuring discriminerend.

De organisaties ondersteunen in het proefproces een bijna zeventigjarige inwoner van Almere, R. Ides, wiens aanvraag voor verlenging van het rijbewijs onlangs door de gemeente Almere werd geweigerd wegens het ontbreken van een gezondheidskundige verklaring van huisarts of specialist. Het proefproces dient volgende week bij de bestuursrechter in Zwolle.

ANBO en Ombudsman hopen dat de rechter een einde maakt aan de keuring. “Het is een ongeschikt en te zwaar middel om senioren van de weg te halen en te beperkt om de verkeersveiligheid te dienen”, aldus de ouderenbond. Volgens de bond voor vijftigplussers is het verband tussen leeftijd en ongelukken nooit aangetoond en is een leeftijdsgrens gebaseerd op ongefundeerde en ongerechtvaardigde vooroordelen. “Het vooroordeel dat oudere chauffeurs een gevaar op de weg zijn, snijdt geen hout”, aldus de ANBO. “Het is een fabeltje dat ongevallen te wijten zijn aan ouderen zelf.”

De bond wijst erop dat het aantal oudere autobestuurders als gevolg van de vergrijzing toeneemt, maar dat het aantal dodelijk verongelukte ouderen sinds 1985 ongeveer gelijk is gebleven. De ouderenbond bepleit als alternatief zelfselectie door automobilisten via trainingen, cursussen en vrijwillige keuringen.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wijst de bezwaren tegen de verplichte keuring, die wordt voorgeschreven in de Wegenverkeerswet uit 1994, van de hand. “Het is bekend dat oudere automobilisten gebreken lange tijd kunnen compenseren, maar er komt een moment dat die gebreken zo groot worden dat het niet meer verantwoord is om de mensen op de weg te houden”, aldus een CBR-woordvoerder.

De medische keuring voor oudere automobilisten bestaat sinds 1951. Tot 1986 lag de grens voor de keuring op zestig jaar, daarna op zeventig jaar. In 1997 werden 3.350 zeventig-plussers, 2,9 procent, ongeschikt verklaard als automobilist, meestal wegens verminderd gezichtsvermogen.

De heer Ides uit Almere, die jaarlijks twaalf- à dertienduizend kilometer zegt af te leggen, vindt de keuring willekeurig, duur en discriminerend. “Een verplichte keuring is overbodig. Ik kan zelf wel bepalen of ik kan autorijden. Waarom moet op mijn zeventigste ineens iemand anders dat beoordelen? Andere automobilisten rijden met een lijf vol pillen of drank. Ik niet. Een keuring op je zeventigste is discriminerend”, aldus Ides.