Vijf miljoen voor herdenking Indië

DEN HAAG, 15 AUG. Minister Borst (Gezondheidszorg) stelt vijf miljoen gulden beschikbaar voor een Indisch Herinneringscentrum. Met dit geld kan een pand worden gekocht in de omgeving van het Indisch Monument in Den Haag. Jaarlijks zal het centrum een half miljoen krijgen voor de exploitatie. Eén voorwaarde voor de subsidie is dat er nog dit jaar een investeringsplan wordt ingediend. Het Indisch Herinneringscentrum moet een bezinningsfunctie hebben voor mensen uit het voormalig Nederlands-Indië.