Onderzoek naar betonrot huizen geëist; Onrust in Nieuwegein

UTRECHT, 15 AUG. De gemeente Nieuwegein moet een uitgebreid onderzoek instellen naar de mogelijke aantasting van vloeren door betonrot in honderden woningen. Dat hebben huiseigenaren gisteren voor de rechtbank in Utrecht geëist.

De betonrot is veroorzaakt door een chemische verharder die twee fabrikanten van prefab vloeren in de jaren zeventig aan het beton toevoegden om het uitharden te versnellen. Het betreft calciumchloride dat door de niet meer bestaande bedrijven Kwaaitaal en Manta aan de vloeren werd toegevoegd. Vermoedelijk gebruikten ook andere producenten de chloridetoevoeging om het productieproces te versnellen. In Nieuwegein is inmiddels in ruim 180 woningen betonrot aangetroffen, maar in nog eens honderden woningen liggen vloeren die mogelijk zijn aangetast. Bouwkundigen schatten dat in heel Nederland 100.000 tot 150.000 woningen kampen met betonrot. Het probleem speelt in 270 gemeenten. De schade kan per woning oplopen tot veertigduizend gulden.

Volgens de Vereniging Huiseigenaren met Betonschadevloeren Nieuwegein (VHBN), die namens 243 bewoners de rechtszaak tegen de gemeente aanspande, is Nieuwegein op grond van de Woningwet, die gemeenten verplicht de kwaliteit van huizen te controleren, gedwongen alle woningen met mogelijke betonrotschade te onderzoeken. Bovendien vindt de vereniging van huiseigenaren dat de gemeente wel aansprakelijk is voor de aantasting van de vloeren, omdat Nieuwegein bij de bouw van de woningen als partij betrokken was.

De gemeente voelt evenwel niets voor een dergelijk kostbaar onderzoek. Volgens de gemeente kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de aantasting van de betonvloeren, omdat de gemeente destijds niet op de hoogte was van mogelijke gebreken aan de Kwaaitaal- en Mantavloeren. Nieuwegein liet na de eerste berichten over betonrot enkele huizen onderzoeken en hield een enquête om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem. Maar de bewoners vinden dat onvoldoende.

De kwestie in Nieuwegein wordt op de voet gevolgd door verschillende belangenorganisaties, zoals de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens P. Alers van de Vereniging Eigen Huis wordt er een precedent geschapen voor andere gemeenten in Nederland als de rechter de huiseigenaren in het gelijk stelt. Desgevraagd bevestigt de Vereniging Eigen Huis dat zij de VHBN een financiële bijdrage heeft gegeven, waaruit de proceskosten worden betaald.

De Vereniging Eigen Huis stuurde vorige week een brief aan de nieuwe staatssecretaris van Volkshuisvesting, Remkes, waarin zij pleit voor de oprichting van een fonds voor onder andere gedupeerde woningbezitters met betonrotschade. Gezien de omvang van het probleem vindt de vereniging dat het ministerie van VROM zijn “verantwoordelijkheid” moet nemen. Deze week sloot de VNG zich bij dat standpunt aan. Oud-staatssecretaris Tommel wees vorige maand zo'n fonds nog van de hand. Wel beloofde hij een landelijk onderzoek in te stellen naar de omvang van het probleem.