NMA-plannen vallen slecht bij DNB

AMSTERDAM, 15 AUG. De plannen van de NMA om de geplande fusie van Rabobank en de Achmea-groep te controleren, zijn niet goed gevallen bij de huidige toezichthouders, De Nederlandsche Bank en Verzekeringskamer. De twee hebben het recht om tot het jaar 2000 de financiële sector te controleren.

De NMA, die erop toeziet dat er voldoende concurrentie mogelijk blijft, wil de samenwerking tussen Rabo en Achmea, die in 1999 van start gaat, toetsen, zo blijkt uit een interview met NMA-bestuurder A. Kist in het Financieele Dagblad.

De NMA constateert dat bepaalde zaken binnen de financiële wereld, zoals het vermogensbeheer én de ziektekosten, niet bij de Wet Toezicht Kredietwezen (controleur DNB) en Wet Toezicht Verzekeringswezen (Verzekeringskamer) zijn ondergebracht. Die ontbrekende onderdelen vallen dan “logischerwijze” onder het toezicht van de NMA.

De Verzekeringskamer reageert zeer onderkoeld op de plannen van Kist. Een woordvoerder tekent aan dat “het nog geen jaar 2000 is”. In zijn ogen is de financiële sector dermate ingewikkeld dat het geen slecht idee zou zijn als de NMA een nog langere voorbereidingsperiode in acht zou nemen. “Tegen de NMA zouden we willen zeggen: neem een langere periode in acht, voordat u toezicht gaat houden op een complexe materie.”

De woorden van Kist komen ook verkeerd aan bij De Nederlandsche Bank. “Volgens de afspraken kan de NMA in het jaar 2000 gaan controleren. Wij houden vast aan die afspraak dat wij de bancaire sector bekijken op ongewenste ontwikkelingen.”

De Rabobank denkt niet dat de NMA een rol zal spelen bij de lopende fusiegesprekken. “Er zijn contacten met de NMA. Of er voor hun een rol is, moet nog blijken.”

De uitlatingen van Kist liggen gevoelig. De NMA is een pas opgerichte toezichthouder die zich bij de traditionele controleurs De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer heeft gevoegd. De NMA kijkt of bedrijven geen monopoliepositie krijgen. Fusies moeten daarom aangemeld worden bij het in Den Haag gevestigde orgaan. De financiële wereld echter wordt tot het jaar gecontroleerd door de oude toezichthouders. Pas na 1 januari 2000 zou de NMA zich ook bezig kunnen houden met samenwerkingsverbanden in de bank- en verzekeringswereld. Kist zegt echter dat de Rabo en Achmea een “ontheffingsvergunning” nodig hebben.(ANP)