Nettowinst NS stijgt met ruim 30 pct; Eerste half jaar: 98 mln

ROTTERDAM, 15 AUG. De winst van de Nederlandse Spoorwegen neemt gestaag toe. Het netto resultaat van de NS Groep over het eerste half jaar van 1998 bedroeg 98 miljoen gulden, ruim dertig procent meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar.

Vooral in het reizigersvervoer nemen de verdiensten toe. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde halfjaarcijfers. Het grootste deel van de cijfers sluit aan bij de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Zo is het reizigersvervoer verder gegroeid. Het 'gewone' vervoer nam toe met bijna vijf procent tot 5,2 miljard reizigerskilometers, en zelfs het studentenvervoer groeide iets. In guldens uitgedrukt nam de opbrengst van het reizigersvervoer met 75 miljoen toe tot 1.189 miljoen gulden. Omdat het kostenniveau daalde, ligt het bedrijfsresultaat bij reizigers aanzienlijk boven dat van vorig jaar. De NS verstrekken geen preciese cijfers over de halfjaarresultaten van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Het bedrijfsresultaat van NS Reizigers over heel 1997 bedroeg 168 miljoen gulden.

Ook in het goederenvervoer is sprake van groei, in overeenstemming met het beeld in het afgelopen jaar. In het eerste half jaar werd 12,4 miljoen ton vervoerd, tegen 10,9 in dezelfde periode van 1997, een stijging van veertien procent. De opbrengst in guldens daalde echter van 150 naar 145 miljoen. Het bedrijfsresultaat is negatief. De verwachting is dat over heel 1998 eveneens een negatief resultaat zal worden geboekt bij NS Cargo, zelfs nog slechter dan de 8 miljoen verlies van vorig jaar. Het doorvoeren van efficiency-maatregelen en het opbouwen van een eigen machinistenkorps blijken meer tijd te vergen dan gedacht. Eerder deze zomer kwamen NS en Deutsche Bahn overeen hun goederenpoten in de loop van volgend jaar onder te brengen in een joint venture met de werknaam Rail Cargo Europe. DB maakt wel winst op zijn goederenvervoer.

Vanouds de (relatief) meest winstgevende onderdelen van het NS-concern zijn NS Stations en NS Vastgoed. Hier meldt de NS een groei van de opbrengsten in het eerste half jaar van 1998, maar een achterblijven van het bedrijfsresultaat. De bedrijfsleiding spreekt de verwachting uit dat die achterstand in het tweede half jaar zal worden ingelopen in verband met op stapel staande transacties. Het bedrijfsresultaat van deze bedrijfsonderdelen bedroeg over heel 1997 132 miljoen gulden.

De opbrengsten van de deelnemingen vertonen groei, maar de NS meldt geen resultaatsverbeteringen. De belangrijkste deelnemingen zijn het bouwbedrijf Strukton, het ingenieursbureau Holland Railconsult en het telecommunicatiebedrijf Telfort, een joint venture met British Telecom.