Zwitserland stemt in met akkoord joodse tegoeden

ZURICH, 14 AUG. De Zwitserse regering heeft met instemming gereageerd op de overeenkomst tussen joodse organisaties en Zwitserse banken over de tegoeden van slachtoffers van de Holocaust. De regering zegt zich echter niet gebonden te achten aan de overeenkomst. In de Verenigde Staten hebben enkele staten en steden die sancties hadden aangekondigd tegen Zwitserse banken hun plannen ingetrokken.

Volgens een woordvoerder hoopt de regering dat de overeenkomst, waarbij de banken 2,5 miljard gulden betalen aan slachtoffers van de Holocaust en hun nabestaanden als compensatie voor tegoeden die nooit zijn opgeëist, een “dempend effect” zal hebben op de discussie over het oorlogsverleden van Zwitserland.

Het Zwitserse kabinet heeft gisteren telefonisch beraad gehouden over de kwestie. Daarin is besloten de volledige tekst van de overeenkomst af te wachten voordat een formele positie wordt ingenomen. De Zwitserse regering zegt niet onder druk te staan snel met een oordeel te komen. De Zwitserse regering heeft zich op het standpunt gesteld dat de kwestie over de tegoeden een probleem is van de banken met de nabestaanden en dat er geen beroep mag worden gedaan op belastinggeld.

In Israel is opgetogen gereageerd op de overeenkomst. Een woordvoerder van premier Netanyahu zei dat deze overeenkomst “pas het begin” is, een aanmoediging om onderhandelingen met andere landen en bedrijven over compensatieregelingen met succes af te ronden. In de Verenigde Staten staan zestien soortgelijke zaken op stapel tegen onder meer verzekeringsmaatschappijen, in Duitsland zijn twee banken aangeklaagd. In Israel leven ruim 300.000 overlevenden van de Holocaust, van wie enkele duizenden compensatie claimen voor niet-opgeëiste tegoeden.

De woordvoerder van Netanyahu zei te verwachten dat naast de financiële genoegdoening er ook aandacht blijft voor de “morele aspecten” van de Holocaust, die volgens hem moeten overheersen. “Wij hopen dat de Holocaust zich nooit zal herhalen en dat geen enkel ander volk ooit slachtoffer zal worden.”

In de Verenigde Staten heeft de stad New York het plan ingetrokken om tegen Zwitserse banken en bedrijven sancties af te kondigen. “We trekken deze plannen in”, zei Alan Hevesi, een accountant van de stad New York en voorzitter van de groep van ruim 900 Amerikaanse steden en staten die sanctieplannen hadden onderschreven. “We roepen de Zwitserse regering op zich aan te sluiten bij de geest van deze overeenkomst”. De sancties tegen de Zwitserse banken en bedrijven zouden op 1 september van dit jaar van kracht zijn geworden.

Volgens een woordvoerder van het Joods Wereldcongres (JWC) heeft de dreiging van de sancties bijgedragen aan een spoedige en succesvolle oplossing van de kwestie.

Het JWC vindt dat het geld “zo spoedig” mogelijk moet worden uitbetaald “voor degenen die nu in de laatste dagen van hun leven zijn”. De banken hebben in de overeenkomst toegezegd te zullen samenwerken met het comité dat de rechthebbenden op de tegoeden van de slapende rekeningen moet identificeren. De eerste 250 miljoen dollar zullen worden overgemaakt zodra de Amerikaanse rechter onder wiens toezicht de overeenkomst is bewerkstelligd, zijn goedkeuring geeft. Hij heeft nog niet aangegeven wanneer dat zal gebeuren. In de drie jaren daarna volgen betalingen van in totaal 333 miljoen dollar.