Ziek kind

Daniela Hooghiemstra illustreert in NRC Handelsblad van 29 juli een ontluisterende gang van zaken bij een geval van langdurige ziekte van een kind dat tot het ontslag uit een dienstbetrekking van de moeder leidt. Toch zijn hierbij m.i. de nodige kanttekeningen te maken. Mensen 'nemen' een kind zonder daarbij te overwegen dat er ook kinderen geboren worden die niet probleemloos in hun financiële 'plaatje' passen.

De crèche is al besproken en hoe gaat het nu verder? Mij dunkt dat als het niet gaat zoals was gehoopt alleen de ouders verantwoordelijk zijn; zij hebben het kind verwekt en dienen er voor te staan, man en vrouw beiden! Dat een werkgever een regeling treft waardoor een werknemer een tijd lang het salaris van de om bijzondere reden afwezig zijnde krijgt doorbetaald is alleszins redelijk, maar dat daar grenzen aan zijn lijkt mij terecht.

Iets anders is dat het wenselijk zou zijn dat er één wettelijk orgaan zou zijn dat in het geval als beschreven, precies kan aangeven wat de rechten van een werknemer zijn, zonder zulke tegenstrijdige en bedenkelijke adviezen welke de moeder van school en ARBO-arts heeft gekregen.

    • G. van der Spoel-Niezen