Winstimpuls Van Ommeren

ROTTERDAM, 14 AUG. Het Rotterdamse opslag- en scheepvaartconcern Van Ommeren heeft in de eerste helft van dit jaar door de grote vraag naar opslagruimte voor minerale olieproducten een sterke winstimpuls gekregen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg met 21 procent tot 77 miljoen gulden.

Dit was grotendeels toe te schrijven aan de activiteiten in de tankopslag, de voornaamste kernactiviteit van het bedrijf. Het bedrijfsresultaat in deze sector nam toe van 51,3 miljoen in de eerste helft van 1997 tot 85,4 miljoen gulden in de eerste zes maanden van dit jaar.

In de tankvaart verliepen de zaken voor Van Ommeren een stuk minder. Het bedrijfsresultaat in de scheepvaart nam in de eerste zes maanden af van 37,4 miljoen in 1997 tot 19,3 miljoen dit jaar.

De nettowinst van Van Ommeren is in de eerste zes maanden uitgekomen op 87 miljoen, mede door de boekwinst van 20,3 miljoen door de verkoop van Hvid Van Ommeren. De omzet beroeg 378,1 miljoen gulden. Voor het tweede halfjaar verwacht de directie van Van Ommeren voor het hele bedrijf een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening dat ongeveer gelijk zal zijn aan de eerste zes maanden. Voor heel 1998 zou dat neerkomen op een winststijging van tussen de 10 en 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In april ging het concern nog uit van een stijging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van tussen de 20 en 30 procent. De beurs reageerde vanochtend op deze winstbijstelling naar beneden met een koersverlies voor Van Ommeren van 1,90 gulden op 75 gulden.

Van Ommeren wordt in de zeescheepvaart vooral geconfronteerd met lagere tarieven in de zeescheepvaart als gevolg van de Azië-crisis en meer tariefdruk door grotere concurrrentie tussen binnenvaarttankers die gas vervoeren.

De verwachtingen in de tankopslag zijn beduidend beter. Vanwege de grote vraag naar opslagruimte voor aardolie en olieproducten. De bezettingsgraad van de tanks is hoog en de tarieven lopen op. De olieproductie is veel groter dan de vraag, wat mede de oorzaak is van het dieptepunt in de olieprijzen.