Na 'nee' van De Ruiter; Van Kemenade onderzoekt rol Defensie

DEN HAAG, 14 AUG. Prof. dr. J. van Kemenade (PvdA), commissaris van de koningin in Noord-Holland, gaat op verzoek van minister De Grave (Defensie) leiding geven aan een onderzoek naar de vraag of Defensie goed heeft meegewerkt aan het boven tafel halen van wat er tijdens en na de val van de moslimenclave Srebrenica in Bosnië in juli 1995 is gebeurd.

Oud-minister De Ruiter (CDA) had dinsdag voor zo'n opdracht bedankt wegens gebrek aan tijd. Minister De Grave wil zo'n onderzoek, onder meer naar het mislukken van de ontwikkeling van foto's in een marinelaboratorium, om de integriteit van Defensie te helpen verzekeren.

Op De Grave's mededeling, gisteren, dat het openbaar ministerie in Arnhem op basis van nadere gegevens een hernieuwd onderzoek begint naar het overrijden van moslimmilitairen door een vluchtende Nederlandse pantserwagen op 11 juli 1995, is in de Tweede Kamer “geschokt en bedroefd” gereageerd.

Het Kamerlid Hoekema (D66) sprak van “een slag voor Nederland en voor het ministerie van Defensie”. Hoekema zei te blijven geloven in de integriteit van J. Voorhoeve, de toenmalige minister van Defensie, maar veronderstelde dat deze destijds over de vlucht in paniek van die pantserwagen niet goed genoeg is voorgelicht door zijn medewerkers.

De VVD'er Van den Doel, partijgenoot van Voorhoeve en De Grave, is geschokt dat er nu kennelijk toch getuigenverklaringen besachikbaar zijn die onderzocht moeten worden op hun strafrechtelijke betekenis. “Blijkbaar heeft iemand binnen het defensie-apparaat gewetenswroeging gekregen en is die alsnog met informatie gekomen”, meent Van den Doel.

Verhagen, woordvoerder van de oppositionele CDA-fractie, noemt de zaak “uitermate ernstig”. Het nadere nieuws over het incident roept voor hem vragen op over Voorhoeve's verklaringen van eerder deze week.

Behalve de VVD-fractie vinden alle grote fracties dat de Tweede Kamer een eigen parlementair onderzoek moet houden naast het twee jaar geleden aan het RIOD opgedragen onderzoek en naast het onderzoekswerk voor Defensie van Van Kemenade. De VVD zou willen wachten tot Van Kemenade klaar is met diens onderzoek.

GroenLinks wil het parlementaire zomerreces van de Tweede Kamer onderbreken voor een debat. Fractieleider Rosenmöller pleitte vanmorgen voor een parlementaire enquête.