Kunstgift (4)

In het hoofdartikel (11 augustus) verwelkomt NRC Handelsblad de gift van 110 miljoen gulden van DNB voor de aankoop van kunst kritiekloos, hoewel het gebaar wel 'opmerkelijk' wordt genoemd. Echter in dezelfde krant op pagina 3 staat dat “deze donatie voor DNB vooral een hoog symbolisch karakter heeft, want meer dan vier Van Goghs kan je er niet voor kopen”.

En even verder wordt de arrogantie ten top gedreven met de opmerking van een ingewijde: “de donatie komt op een tactisch moment; een maand geleden schonk DNB maar liefst 5 miljard aan het Rijk en na zo'n bedrag durft natuurlijk niemand te gaan zeuren over 110 miljoen gulden”. Als overheidsbedrijven winst maken (dankzij goed beleid van directeuren die daar loon voor krijgen), dan behoren die winsten ten goede te komen aan het volk dat die winsten primair heeft mogelijk gemaakt en niet aan doelstellingen van algemeen nut naar de luim van die directeuren. Dáárover behoren regering en volksvertegenwoordiging te beslissen.

    • Mr. J.A. Lantsheer