Kunstgift (3)

De onafhankelijke positie van de president van DNB geeft hem het recht (en daarmee ook de plicht) zich kritisch uit te laten over het regeringsbeleid.

De gift van 110 miljoen gulden t.b.v. kunstaankopen moet m.i. in het verlengde hiervan worden gezien: een kritische noot bij het regeringsbeleid waarin de cultuur als stiefkindje en als sluitpost van de begroting wordt behandeld. Met deze beslissing heb ik dan ook geen enkele moeite.

    • J. Somerwil
    • Amsterdamfrans Dekkers