Kunstgift (2)

De mededeling van DNB dat zij voornemens is een bedrag van 110 miljoen gulden te schenken aan de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit is mij in het verkeerde keelgat geschoten. Het is namelijk niet aan DNB om te bepalen wat er moet gebeuren met de revenuen van de door haar beheerde gemeenschapsgelden.

De winsten van onze nationale bank behoren naar de staatskas te gaan, waarna onze gekozen volksvertegenwoordigers wel zullen uitmaken waaraan dit overschot het beste kan worden besteed. Als zij zouden vinden dat er 110 miljoen gulden aan het nationaal kunstbezit moet worden uitgegeven dan zou ik daar vrede mee hebben. Over de besteding van gemeenschapsgeld behoort de Tweede Kamer te beslissen en niet de heer Wellink.

    • Frans Dekkers