Joodse tegoeden

TAGES-ANZEIGER

De grote banken hebben met de schikking van 1,25 miljard de facto buitenlandse politiek bedreven. De in New York gesloten overeenkomst is namelijk niet alleen een schikking tussen particuliere partijen. Voor heel Zwitserland is het een politieke gebeurtenis van eminent belang - misschien is het zelfs wel de belangrijkste gebeurtenis sinds de Tweede Wereldoorlog.

[...] Zonder enige twijfel is het in het belang van de Zwitserse regering en bevolking dat de gemeenschappelijke aanklacht tegen de Zwitserse nationale bank komt te vervallen en dat ongegronde aanvallen op Zwitserland in het vervolg uitblijven.

[...] De Zwitserse regering heeft verzuimd het heft in eigen hand te nemen. Zij is intern verdeeld en radeloos en geeft daardoor geen leiding. In het vervolg moet zij dat op zijn minst wèl doen. De regering mag zich niet pas achteraf met zo'n ruzie bemoeien, want anders is het verwijt juist dat de regering zich op de knieën heeft laten dwingen door het Joods Wereldcongres en de banken.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Zwitserland heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog dankzij een aantal factoren zijn onkwetsbaarheid kunnen garanderen. Dat heeft een aantal positieve gevolgen gehad. Maar het heeft ook geleid tot een houding die toentertijd al problematisch was, en die zelfs vandaag de dag nog vraagtekens oproept. Voor die houding moet nu, met de revolver in de hand, de rekening met rente op rente worden betaald. Vanuit Amerikaans standpunt kan de [Zwitserse] integriteit alleen worden hersteld door middel van de herstelbetalingen. De handel in aflaten lijkt niet te vermijden, temeer daar steeds duidelijker wordt dat tussen gelijk hebben en gelijk krijgen ook in de Verenigde Staten reusachtige verschillen bestaan.

BASLER ZEITUNG

De Zwitserse banken hebben na een aanvankelijke aarzeling precies zo gehandeld als ze gewend zijn te doen: pragmatisch, doelgericht en vasthoudend. Daarmee hebben ze het begane onrecht niet ongedaan gemaakt, maar wel alles gedaan om de Wiedergutmachung materieel mogelijk te maken. Op die manier is door de banken voor Zwitserland meer bereikt dan met het officiële en openbare getier dat sinds het begin van de discussie over de tegoeden en over de betrekkingen met de VS heeft gewoed.