Gemälde Galerie

In het Cultureel Supplement van 31 juli jl. werd een paginagroot artikel gewijd aan de nieuwe Berlijnse Gemälde Galerie. In het artikel wordt gewag gemaakt van muren die met zand gedecoreerd en gekleurd zijn. Nu zijn die muren niet met zand gedecoreerd, maar met Samt (fluweel behang), een opmerkelijk verschil. Dit gebeurde inderdaad om reflectie tegen te gaan. Overigens kan men bij de ingang van de Galerie zelf een voorbeeld zien van dit fluweel in drie kleuren. Belangrijker nog: men kan het hier aanraken, iets wat op de zalen natuurlijk streng verboden is.