Geen paleiswacht meer voor Soeharto

JAKARTA, 14 AUG. De voormalige Indonesische president Soeharto geniet vanaf maandag niet langer de bescherming van een speciale, 540 manschappen tellende presidentiële lijfwacht (Pasampres). Soeharto's opvolger B.J. Habibie heeft dat gisteren bevolen. Soeharto mag dan ook niet langer gebruik maken van de diensten van zijn drie kolonel-adjudanten van leger, luchtmacht en marine.

Volgens bronnen van The Jakarta Post is Habibie ontstemd over het bericht dat Soeharto vorige week vrijdag een onaangekondigd bezoek heeft gebracht aan het hoofdkwartier van de paleiswacht. Pasampres-commandant majoor-generaal E. Soetarto verklaarde gisteren na een onderhoud met Habibie tegenover de middagkrant Suara Pembaruan dat de veiligheid van de oud-president in het vervolg verzekerd zou worden door troepen van het lokale garnizoen. “Het is niet effectief om onze zeer goed getrainde soldaten door te laten gaan met de bewaking van de oud-president, omdat er geen acute bedreiging is voor diens veiligheid”, aldus Soetarto.

De paleiswacht telt in totaal 1.600 manschappen, verdeeld over drie groepen. Groep A dient ter beveiliging van de president en diens kinderen en kleinkinderen, groep B voor die van de vice-president en groep C voor de bescherming van buitenlandse gasten. Op dit moment werkt groep B nog voor president Habibie, omdat hij de voorkeur gaf aan zijn 'eigen' mensen toen hij op 21 mei Soeharto opvolgde.

Bij het aftreden van de voormalige president verzekerde de chef-staf van de strijdkrachten, generaal Wiranto, dat het leger garant zou staan voor de “veiligheid en de eer” van Soeharto en diens familie.

In binnen-en buitenland wordt echter steeds meer druk uitgeoefend op Jakarta om Soeharto verantwoordelijk te stellen voor misdaden tegen de mensenrechten gepleegd onder zijn 32 jarige heerschappij en om het vermogen dat hij in de tijd heeft opgebouwd te achterhalen en terug te laten vloeien in de staatskas. Habibie, die gedurende veertig jaar de vertrouweling was van Soeharto, heeft afgelopen onlangs in een vraaggesprek met de Koreaanse krant Chosun Ilbo gezegd dat hij zich, indien nodig, tegen zijn voormalige beschermer zal keren.