DNB eist van banken extra borg voor Azië

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de eisen voor leningen aan een aantal Aziatische landen aangescherpt. Nederlandse banken moeten nu meer geld achter de hand houden om risico's op hun uitstaande gelden af te dekken.

Over de hoogte van het percentage dat de banken aan voorziening moeten treffen doet DNB geen mededelingen. Evenmin over de vraag om welke landen het precies gaat. “Er was voor die landen in feite nog geen enkel dekkingspercentage. Wij onderzoeken landen op de politieke en economische situatie en beoordelen ook de stabiliteit. Dan overleggen we met de banken over de te nemen stappen.”

De dekkingseis van DNB geldt per 1 juli. Voor Indonesië, Zuid-Korea, Pakistan, Thailand, de Filippijnen en Turkije moet een kredietverlener nu een bepaald percentage van het uitstaande bedrag reserveren.

DNB hanteeert vier categorieën dekkingspercentages: nul, laag, middel en hoog.

Laag loopt van 5 tot 35 procent, middel van 35 tot 65 en hoog van 65 tot 100 procent. Als een bank kan aantonen dat een lening die uitstaat degelijk is, mag ze voor de desbetreffende lening een lagere voorziening treffen.

Niet bekend