Boekenprijs

Afgezien van de semi-economische argumenten die Bastiaan Bommeljé (NRC Handelsblad, 11 augustus) hanteert om de vaste boekenprijs vooral te handhaven, en die net zo goed het tegenovergestelde kunnen bewijzen dus juist voor afschaffing van de vaste boekenprijs, gebruikt hij het argument van de geestelijke volksgezondheid.

En als bijna altijd bij dergelijke discussies komt het voorbeeld van de vermaledijde Verenigde Staten waar “in gebieden zo groot als half Europa geen boek te koop is”. Volslagen nonsens. In elke (middel)grote stad in de VS zijn boekhandels met een assortiment waaraan de gemiddelde boekhandel in Nederland niet kan tippen. Daarbij kan via het Internet inclusief informatie over de auteur, reviews en uittreksels elke titel in afgelegen gebieden worden besteld. Maar dit beeld past uiteraard niet in zijn denkbeeld. Indien echter het handhaven van de vaste boekenprijs op het laatst wordt beargumenteerd met het behouden van het culturele klimaat in een samenleving en het peil van de geestelijke gezondheid, dan kent de arrogantie van Bommeljé geen grens meer. Indien het volk niet meer de beschikking middels de vaste boekenprijs zou hebben over een breed assortiment aan boeken, dan blijft er voor het volk alleen bier en patat over. Een armzaliger denkwijze over het volk tegen het jaar 2000 is nauwelijks denkbaar.

    • J.M. van Beusekom