Afspraak over afbakening pensioenen

ROTTERDAM, 14 AUG. Pensioenfondsen krijgen drie jaar de tijd om een punt te zetten achter het aanbieden van individuele aanvullende pensioenvoorzieningen. Dat is de uitkomst van overleg in de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van de sociale partners, het Verbond van Verzekeraars en de overkoepelende organisaties van pensioenfondsen.

De afspraken over de taakafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen, die nog door de diverse achterbannen gefiatteerd moeten worden, vloeien voort uit een opdracht van voormalig staatssecretaris De Grave van sociale zaken. Zijn opvolger Hoogervorst moet de overeenkomst straks beoordelen.

De pensioenfondsen wilden een overgangstermijn van tien jaar. De verzekeraars vonden dat te lang. Voor regelingen die bedoeld zijn om de vut te vervangen (zoals pre-pensioen) geldt wel een overgangsperiode van maximaal tien jaar. Het staat nog niet vast wanneer de overgangstermijnen ingaan.

Pensioenfondsen mogen pensioenen die onder de Pensioen- en Spaarfondswet (PSW) vallen alleen uitvoeren als die “een collectief en solidair karakter” hebben. Individuele pensioenproducten zijn het terrein van verzekeraars.