Nettowinst Van der Hoop stijgt 40 procent

De nettowinst Van der Hoop Effektenbank is in de eerste helft van dit jaar met 40 procent gestegen van 3,3 miljoen naar 4,6 mijoen gulden.

Het bestuur verwacht voor het hele jaar een “beduidend” beter resultaat.

De provisie-inkomsten kwamen in de eerste zes maanden uit op 12,1 miljoen, 17 procent meer dan de 14,1 miljoen gulden van de eerste helft van 1997.

De rente-inkomsten gingen met 30 procent omhoog naar 2,8 miljoen gulden en het resultaat uit financiële transacties van 788.000 naar 818.000 gulden. In totaal kwamen de baten met 18,4 miljoen gulden 19 procent hoger uit.

De lasten gingen met 14 procent omhoog naar 11,8 miljoen gulden. De personeelskosten stegen met 19 procent tot 7,6 miljoen gulden. Dat kwam vooral door voorzieningen voor beloningen die van de winst afhankelijk zijn.