Klacht Edipress terecht; Verbod NMa op misbruik macht Audax

ROTTERDAM, 13 AUG. Uitgever Audax mag kranten- en tijdschriftenimporteur Edipress niet verbieden zijn AKO-kiosken rechtstreeks te beleveren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft dit gisteren bepaald.

Dit is de tweede uitspraak in de geschiedenis van de NMa, die sinds 1 januari van dit jaar toeziet op kartelvorming en concurrentieverhoudingen. Eind juli verbood de NMa de fusie tussen het Amsterdamse congrescentrum RAI en de Utrechtse Jaarbeurs.

Audax verplichtte Edipress om kranten en tijdschriften aan AKO te leveren via Van Gelderen import. AKO en Van Gelderen zijn allebei dochterbedrijven van Audax. Edipress was hierdoor tot 40 procent van de verkoopprijs kwijt aan distributiekosten. “Direct leveren aan AKO kost hooguit 30 procent”, zegt directeur H. Joore van Edipress. “Het verschil maakt de distributie nauwelijks rendabel.”

Volgens de NMa maakt Audax misbruik van een machtspositie op de markt voor import en distributie van buitenlandse bladen en tijdschriften in Nederland. Als spoedmaatregel legt ze het uitgeversconcern nu een dwangsom van 15.000 gulden op voor elke dag dat de uitgever verhindert dat Edipress rechtstreeks aan de AKO-winkels levert. De NMa heeft voor het eerst besloten tot zo'n spoedmaatregel om te voorkomen dat Edipress nog langer onnodig schade leidt.

Het conflict tussen Edipress en Audax sleept zich al jaren voort. Edipress is met een marktaandeel van minder dan tien procent de enige concurrent van Audax in de import van buitenlandse kranten en tijdschriften. Audax beheerst de rest van deze markt. Audax-dochter Betapress importeert en distribueert tijdschriften, de import van kranten en opinieweekbladen loopt via Van Gelderen.

Edipress, dat bladen als International Herald Tribune, Le Monde, Libération en Paris March exclusief voor Nederland importeert en verspreidt, mocht in het verleden de AKO-winkels van Audax, goed voor 30 procent van de afzet van Edipress, alleen beleveren via Betapress. In 1996 oordeelde toenmalig minister Wijers van Economische Zaken dat Audax de markt van tijdschriften voor nieuwkomers op die manier volledig dichtgetimmerd had en verbood hij de exclusieve distributie via Betapress. “Audax heeft de volledige verspreiding van onze bladen toen overgeheveld naar het andere dochterbedrijf Van Gelderen en zo het verbod van Wijers omzeild”, stelt Edipress-directeur Joore.

Audax bestrijdt dat. In een reactie stelt het concern dat het uit oogpunt van doelmatigheid streeft naar een zo beperkt mogelijk aantal toeleveranciers. Bovendien heeft Edipress al toegang tot het distributienetwerk van AKO, immers “de tijdschriften van Edipress zijn al jarenlang in de AKO-filialen verkrijgbaar”, aldus Audax.