Israel verhoogt defensiebudget

TEL AVIV, 13 AUG. Israel heeft gisteren voor de eerste maal sedert 1993 besloten de defensie-uitgaven flink te verhogen. Als reden voor dit besluit gaf premier Benjamin Netanyahu tijdens een stormachtige kabinetszitting over de begroting voor 1999 de 'Iraanse dreiging' op en de gevaren die de joodse staat wegens de introductie van niet-conventionele wapens in het Midden-Oosten het hoofd moet bieden.

Netanyahu besloot onder druk van minister van Defensie Mordechai om de defensie-uitgaven gedurende vijf jaar ieder jaar met 550 miljoen gulden te verhogen. Met tien tegen zes stemmen ging de regering akkoord met een begroting van 96 miljard gulden voor het volgend jaar. Daarvan gaat twintig procent naar defensie.

De nieuwe begroting, die nog door de Knesset (het Israelische parlement) moet worden goedgekeurd, stelt zich tot doel het begrotingstekort tot twee procent van het bruto nationaal produkt te beperken. De inflatie wordt op 4 procent per jaar gesteld.

Met deze streefcijfers geeft Israel volgens economen de wereld een signaal van economische stabiliteit waarop buitenlandse investeerders, in het bijzonder in de high tech-sector, hun investeringsplannen kunnen afstemmen. Het probleem is echter dat volgens het blad Haarets hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën niet weten uit welk potje de verhoogde defensieuitgaven moeten worden gefinancierd. Het gestelde doel om de inflatie tot 4 procent per jaar te beperken zou daardoor kunnen worden gemist. Netanyahu en Mordechai zouden in het geheim, zonder voorkennis van de minister van Financiën Ne'eman, hebben besloten de defensie-uitgaven op te schroeven.

Het begrotingsvoorstel werd zwaar onder vuur genomen door ministers uit de 'sociale' hoek en vertegenwoordigers van de zwakkere groepen in de Israelische samenleving. Volgens hen schiet de regering tekort in de bestrijding van de werkloosheid die inmiddels boven de tien procent is opgelopen. Ook waren deze ministers ongelukkig met de verhoging van de kosten in de gezondheidszorg. Premier Netanyahu heeft wel het onmiddellijk scheppen van 20.000 arbeidsplaatsen “bevolen”. Hij verwacht dat grote investeringen in de infrastructuur volgend jaar nog eens 30.000 banen zullen opleveren.

Het opjagen van de defensieuitgaven tegen de achtergrond van de economische crisis die Israel heeft getroffen, is volgens commentatoren een aanwijzing dat Netanyahu tot de conclusie is gekomen dat de impasse in het vredesproces met de Palestijnen tot vijandelijkheden kan leiden. Van bezuinigingen op grote bedragen die naar het nederzettingenbeleid in bezet gebied gaan en op subsidies voor confessionele regeringspartijen en ultra-orthodoxe groeperingen is geen sprake. Netanyahu is voor het voortbestaan van zijn regering afhankelijk van de steun van ultra-orthodoxe partijen.