De Ruiter wijst onderzoek af als te 'zware taak'

DEN HAAG, 13 AUG. Oud-minister J. de Ruiter heeft geen tijd om een nader onderzoek van Defensie te leiden naar wat er na de val van de moslim-enclave Srebrenica in juli 1995 is gebeurd bij de mislukte ontwikkeling van foto's van een Nederlandse Dutchbat-officier. De Ruiter, die het verzoek in beraad had genomen en wiens naam dinsdag al door minister De Grave (Defensie) was genoemd, heeft dat De Grave gisteren telefonisch meegedeeld.

De minister was vrijwel direct door een meerderheid van de Tweede Kamer en militaire belangenverenigingen gekritiseerd wegens zijn keuze voor De Ruiter, omdat deze in 1995 al een hoofdrol speelde in het toentertijd verrichte onderzoek en in het Debriefingrapport daarover, dat werd gepubliceerd in het najaar van 1995. Op die kritiek is De Ruiter gisteren tegenover De Grave niet ingegaan, aldus een woordvoerder van Defensie. De Ruiter volstond met te zeggen dat “louter persoonlijke omstandigheden mij verhinderen op dit moment een dergelijk zware taak op me te nemen”.

Het Tweede Kamerlid Verhagen (CDA), woordvoerder van de grootste oppositiefractie, zei vanmorgen desgevraagd dat De Grave voor de leiding van het nadere onderzoek “nu moet komen met iemand die het vertrouwen heeft van de officierenverenigingen en de militaire vakbonden”.

Het CDA is niet tegen een eigen onderzoek door Defensie, maar blijft erbij dat er daarnaast met spoed een parlementair onderzoek moet komen. Het CDA wil zo'n onderzoek eind deze maand, na de parlementaire vakantie, voorstellen. Er zijn volgens Verhagen nog veel onduidelijkheden over de manier waarop Defensie in de zomer van 1995 de gebeurtenissen in Srebrenica en de rol daarbij van Nederlandse militairen heeft behandeld. Verhagen: “Je moet constateren dat er bij de marechaussee nog wel degelijk behoefte bestaat aan een parlementair onderzoek. Als de Tweede Kamer een serieuze invulling aan haar controletaak geeft, moet zij dan ook zelf zo'n onderzoek doen.” Verhagen is boos op de PvdA, omdat zij het onderzoek van Defensie aan een parlementair onderzoek wil laten voorafgaan. De PvdA mag daarbij rekenen op steun van de VVD, waardoor een meerderheid van de Kamer voor die volgorde is.