Britse minister Cook wil Europese 'Tweede Kamer'

ROTTERDAM, 13 AUG. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, is voorstander van een Europese 'Tweede Kamer' die de besluitvorming van de Europese Unie in goede banen zou moeten leiden. De Kamer, met daarin leden van de nationale parlementen, zou tot taak hebben te voorkomen dat de Europese instituties hun bevoegdheden overschrijden en maatregelen nemen op gebieden die tot de competentie van de nationale parlementen behoren.

Volgens Cook, die zijn plan uiteenzet in een vraaggesprek met het blad The New Statesman, doet het Europees Parlement “goed werk” maar ligt het manco van de Europese integratie daarin dat nationale parlementen niet voldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. “Er is een democratisch tekort in Europa”, aldus Cook. “De enige manier om dat op te lossen is door een beroep te doen op de democratische instellingen die de mensen vertrouwen en waarmee ze zich identificeren.”

In het Verenigd Koninkrijk wordt al langer gediscussieerd over de Europese gezindheid van Cook. De minister zegt zelf 'pro-Europees' te zijn, maar critici wijzen er op dat hij sceptisch is over Britse deelname aan de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Naar verluidt heeft er later deze maand een bijeenkomst plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken van een groep diplomaten en wetenschappers over het thema 'subsidiariteit'. Doel zou zijn om te bepalen welke onderwerpen 'nationaal' en welke 'Europees' geregeld zouden moeten worden. Eind oktober heeft in Oostenrijk een informele top plaats van de Europese leiders waarop zij over 'toekomst van Europa' praten.