Bij numerus-fixusstudie; Groningen tegen proef met toelating

GRONINGEN, 13 AUG. De universiteit in Groningen keert zich tegen de wens van het nieuwe kabinet om te experimenteren met nieuwe vormen van toelating tot studies met een studentenstop.

De voorzitter van het college van bestuur, prof. E. Bleumink, meent dat minister Hermans (Onderwijs) onverkort moet vasthouden aan het wetsvoorstel van het vorige kabinet, dat is gebaseerd op een advies van de commissie-Drenth.

Dit wetsvoorstel schrijft voor studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger vanaf het studiejaar 1999-2000 sowieso toe te laten tot een numerus-fixusstudie, terwijl scholieren met een lager examencijfer moeten deelnemen aan een systeem van gewogen loting. Daarnaast mogen hogescholen en universiteiten volgens het wetsvoorstel voor tien procent van de plaatsen zelf studenten selecteren.

De Groningse collegevoorzitter pleitte ervoor deze selectie over te laten aan een “lokale commissie van wijze mannen op elke universiteit afzonderlijk”, zonder studenten, universiteitsbestuurders en andere belanghebbenden. Zij zouden studenten moeten selecteren op grond van relevante werk- of onderzoekservaring.

Daarnaast moeten zij volgens Bleumink ook oog hebben voor buitenlandse studenten of studenten die zijn uitgeloot met een gemiddeld eindexamencijfer van 7,9.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat pas na Prinsjesdag duidelijk wordt of minister Hermans het wetsvoorstel van zijn voorganger Ritzen handhaaft. De woordvoerder: “Het is nog onduidelijk of het nieuwe kabinet van dat voorstel afwil. Dat wordt niet duidelijk op basis van de tekst in het regeerakoord.”

In het nieuwe regeerakoord staat dat het hoger onderwijs moet experimenteren met alternatieve vormen van toelating tot studies met een studentenstop in plaats van loting. Het gaat om selectie waarbij eindexamen, inzet, motivatie en specifieke talenten gewogen zullen worden.

Overigens tonen verschillende onderzoeken aan dat studenten die op de middelbare school hoge eindexamencijfers haalden, niet meer kans op studiesucces hebben op hogescholen en universiteiten dan studiegenoten die een lager eindexamencijfer haalden. Studiehouding, inzet, motivatie en welbevinden zijn belangrijker voor de slaagkansen van een student dan de hoogte van het examencijfer, zo blijkt uit onderzoek.