Welkom!

Een grensgemeente wil voor de nieuwkomer wel iets doen voor de verwelkoming. Zo'n kennismakingsavond meemaken is verhelderend. De nieuwe inwoners die uitgenodigd worden zijn tweeërlei: vreemdelingen, praktisch allen Nederlanders, en dan landgenoten die de grootstad ontvlucht zijn.

De gedragingen van beide groepen zijn opvallend verschillend. De Belgen, als ze al komen, vragen zich af welke slinkse bedoelingen er achter de uitnodiging schuilen, de Nederlanders voelen zich gevleid door burgemeester en schepenen persoonlijk te worden begroet en hopen op praktische informatie. Het binnenkomen is al een spektakel op zich: de burgemeester en zijn hofhouding staan strategisch opgesteld. De Belgen sluipen binnen, groeten als 't moet met een nietszeggende hoofdknik en nemen plaats achterin de raadszaal, liefst bij een deur die bij onraad perspectieven biedt. De Nederlander met echtgenote, goed uitgedost, stapt ritmisch op de burgemeester toe, groet hoofs, biedt een naamkaartje aan, een kennismaking die zonder meer hartelijk is. De raadszaal telt intussen een veertigtal aanwezigen, die een geijkt programma moeten doorstaan, een welkomstwoord, een bucolisch filmpje over de gemeente, de gelegenheid tot het stellen van vragen en een drankje. Het vragen stellen laat de Belg voorbijgaan, de Nederlander laat de kans niet liggen - il 's entend parler - echt geïnformeerd te worden. De vragen gaan van fiscaliteit en criminaliteit over vrijetijd en gezondheid tot moraliteit of een andere futiliteit. Na het officieel gedeelte verdwijnen de Belgen naar de koers aan de overzijde, de Nederlander blijft nakaarten, want het moment is geschikt om met meer persoonlijke kwesties af te komen. En dat zakelijke paart hij aan het smakelijke. Zo is er de Rotterdamse pasteibakker die het gezelschap gebak aanbood, de rentenier uit Dordrecht die met een fles Bols het gesprek animeerde en de dame uit Zevenbergen die pralines liet rondgaan. Leuk, zo'n avond Noord-Zuid-integratie; de kiemen zijn er, maar op de dorre akker zal nog duchtig gesproeid moeten worden.

    • Leo Suykerbuyk