Vragen

(1) Verruimt reizen de geest? (2) Is het mogelijk, je eigen langjarige vrouw zonder speciale aanleiding een heuse liefdesbrief te schrijven? (3) Levert een niet geslaagde vakantie het definitieve bewijs van iemands gebrek aan levensvatbaarheid? (4) Is Paars II het toppunt van retoriekloos en succesvol zakendoen? (5) Heeft iedere Nederlander de neiging zich in het buitenland zachtjes te generen voor zijn landgenoten?

(6) Bereikt in de vakantiegedachte het ideaal van de maakbaarheid zijn ongedachte hoogtepunt? (7) Heeft het goede humeur, als grote persoonlijke prestatie en als belangrijke bijdrage tot de beschaving, al eens object van wetenschappelijk onderzoek mogen zijn? (8) Als het concept van de good enough parent (Benjamin Spock, geloof ik) deugdelijk is, zou dat dan niet uitgebreid moeten worden tot alle vergelijkbare terreinen van menselijke betrekkingen? (9) Tekent zich steeds vaker een nieuwe vorm van lafheid af: die van een overmacht van caféverlaters tegen welgeteld twee politieagenten? (10) Kan een boek waarvan je je volstrekt niets herinnert maar waarvan je met zekerheid weet dat je het, en vaak ook wanneer je het, gelezen hebt invloed hebben gehad op je ontwikkeling? (11) Zijn er nog uitvindingen denkbaar die het in kracht en in eenvoud op kunnen nemen tegen de paperclip, de veiligheidsspeld en het nietje? (12) Is een land als Nederland, waar een zo grote politieke consensus blijkt te kunnen bestaan, niet per definitie het best geregeerde en wie weet zelfs gelukkigste land ter wereld? (13) Hoe komt het toch dat die op zichzelf niet helemaal idiote indruk direct al een enorme tegenzin inboezemt? (14) Zijn goede manieren - het esthetische in de omgang - al met al even veel waard als alles dat met ethiek en met rechten van doen heeft? (15) Doet de christelijk-gereformeerde dominee, die in zijn badhokje van onderaf video-opnamen heeft gemaakt van zich verkledende kinderen, er goed aan zich naar Brazilië te laten beroepen? (16) Is er, op winkelgebied, iets denkbaar dat nog fantasielozer is dan de zogenaamde Gift Shop? (17) Zal ooit nog eens het moment aanbreken dat de beste aardappels afkomstig zijn van bijvoorbeeld een boer in Het Bildt die een Marokkaanse achternaam draagt? (18) Waaraan dankt de gedachte van een perfect georganiseerde reizende expositie van royaal geïllustreerde kookboeken, die overal ingezet kan worden waar hongersnoden uitbreken, haar kracht?

(19) Is de geschiedenis van de vluchtelingenstromen min of meer identiek met de geschiedenis van de transportmiddelen en de wegennetten (waaronder ook de media zelf)? (20) Staat het idee van de verzorgingsstaat, althans wat daarvan resteert, niet op toenemend gespannen voet met het idee van de mensenrechten zodra het om asielzoekers gaat? (21) Is iemand die zijn oude kranten, zijn stokbroodzakken, zijn opengescheurde enveloppen, en zelfs zijn transactiebonnen van de giromaat plichtsgetrouw in de oudpapierbak laat glijden, een van de tragikomische gestalten van het einde van deze eeuw? (22) Zou het een goed idee zijn om de maximale, per mens af te scheiden en te spuien hoeveelheid stank, lawaai en overig afval vast te stellen? (23) Om er dan vervolgens uiteraard op toe te zien dat die hoeveelheid niet overschreden wordt? (24) Staat een automobilist die aan komt stormen met bijvoorbeeld 160 in plaats van de toegestane 120 km per uur, volgens het algemene beginsel dat men het overige verkeer niet mag hinderen, in zijn recht wanneer hij een andere automobilist, die met laten we zeggen 123 km per uur voortkachelt op de linkerhelft, opzij drukt? (25) Zou het aanbeveling verdienen om personen en instellingen die, in gedrag en/of productiewijze, opmerkelijk veel stilte produceren in de sfeer der belastingen tegemoetkomend te behandelen? Als ik J.C. van Schagen een beetje naar mijn hand mag zetten: ik vraag maar en ben.

    • Nicolaas Matsier