Ten oorlog!

In NRC Handelsblad van 5 augustus werd mijn oog getroffen door de kop 'Ten Oorlog! wordt Zum Krieg!' Ik verwachtte niet anders dan dat er in het bericht op z'n minst op deze titelvertaling zou worden afgedongen. Immers, hoe vreemd het ook klinken mag, de martiale leus 'Zum Krieg' komt in het Duits niet voor.

En wie zich dat bewust wordt, zal zich allicht voor de wat ongemakkelijke vraag gesteld voelen, of wij Nederlanders van nature wellicht nòg agressiever zijn dan onze oostelijke naburen. Maar - hoe gelukkig voor ons! - er bestaat in het Duits wel degelijk een equivalent. Het luidt: 'Auf! Zum Kampf!' Vreemd overigens dat de Duitse vertaler van Tom Lanoyes theaterproductie daar niet op gekomen is, - een misser die het succes ervan op de Salzburger Festspiele hopelijk niet al te zeer in de weg zal staan.

    • Ad den Besten Amstelveen