Tel Aviv

Met opperste verbazing las ik in NRC Handelsblad van 6 augustus het relaas van Stella Braam over haar ervaringen in Tel Aviv, die wel zeer in strijd zijn met de mijne.

Gedurende een reeks van jaren heb ik vaak langs de boulevard van Tel Aviv gelopen, met aan de zeezijde vele vijfsterren-hotels, zoals het Hilton, het Sheraton, het Ramada enz. Aan de stadskant van deze boulevard, Hayarkon Street, liggen, behalve enkele ambassades en reisbureaus o.a., iets eenvoudiger maar toch alleszins aan te bevelen hotels zoals het oude Basel en het Shalom. Maar van het Miami Hotel, waarmee Stella Braam zulke slechte ervaringen heeft, had ik nog nooit gehoord.

Mogelijk ligt het in het uiterste zuiden van deze boulevard, niet ver van Jaffa. Het is in elk geval niet representatief voor de hotels in Hayarkon Street, en zal waarschijnlijk zeker niet door de VVV van Tel Aviv worden aanbevolen.

Verder heb ik zeer herhaaldelijk, overdag en ook wel 's avonds, als vrouw alleen langs Hayarkon Street gelopen, en in tegenstelling tot Stella Braam en haar vriendin, nooit last gehad van opdringerige mannen. Toegegeven, ik ben niet blond, en ook niet meer van de jongsten. Maar ik heb ook nooit gehoord dat een vrouw een trouwring moet dragen om van vrijpostigheden gevrijwaard te zijn.

Stella Braam zou er beter aan hebben gedaan zich voor het schrijven van haar artikel beter op de hoogte te stellen. Haar indrukken zijn nu wel erg eenzijdig.

    • Henriëtte Boas