Productiviteit VS gedaald

WASHINGTON, 12 AUG. De arbeidsproductiveit in de VS is in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst in meer dan drie jaar gedaald. Volgens gisteren gepubliceerde cijfers van het ministerie van Arbeid nam de productiviteit op jaarbasis met 0,2 procent af.

Analisten schrijven de daling toe aan het feit dat werkgevers hun medewerkers in dienst houden, ondanks een afzwakking van de economische groei als gevolg van de crisis in Azië. Door de schaarste aan arbeid zijn werkgevers weinig geneigd werknemers te ontslaan. Door de lagere productiviteit namen de arbeidskosten per eenheid product, een belangrijke maatstaf voor inflatie, in het tweede kwartaal met 4,1 procent toe op jaarbasis, na een stijging van 1,1 procent in het eerste kwartaal. (AP)