Meer klagers over hinder Schiphol

AMSTERDAM, 12 AUG. Het aantal klagers dat in 1997 een klacht heeft ingediend bij de Commissie Geluidhinder Schiphol, is met 21 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal klagers steeg tot ruim zestienduizend personen. Dit staat in het jaarverslag over 1997. Het aantal klachten nam met 82 procent toe van ruim 135.000 klachten naar ongeveer 245.000. Een toename van het aantal starts en landingen op Schiphol en de voortdurende publiciteit rondom Schiphol zouden onder meer tot de toename van klachten hebben geleid.