LEI ziet forse daling aantal fruitbedrijven

De komende twaalf jaar zal het aantal fruitbedrijven met ongeveer 40 procent dalen tot 1400. Dat is het gevolg van vergrijzing, een gebrek aan opvolgers, milieueisen en andere vormen van afzet.

Dat voorziet het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Het heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw een rapport over de toekomst van de fruitsector geschreven.

De bedrijven die blijven bestaan zullen een goede boterham kunnen verdienen, verwacht het LEI. Wel is het daarvoor noodzakelijk dat die telers hun bedrijfsvoering aanpassen. Zo zullen ze milieuvriendelijker moeten werken, meer mechaniseren en meer samenwerken bij de afzet van het fruit. Dat laatste is nodig om te kunnen voldoen aan de wensen van de supermarkten die steeds meer gaan samenwerken. Hun belangrijkste eis is om op ieder moment over voldoende fruit van goede kwaliteit te kunnen beschikken. Voor de fruittelers betekent dit dat ze hun appels en peren altijd in overleg met de afzetorganisaties zullen moeten verkopen. Het fruit vasthouden in de hoop op betere prijzen zullen de telers af moeten leren, stelt het LEI.