Gay Games (6)

The canal parade, of liever the carnal parade, the Gay Games, of liever the pay games, zijn inderdaad een fenomeen dat Micha Kat in NRC Handelsblad van 6 augustus zo goed diagnoseert als 'extravagante decadentie'. Ik ben het volkomen met hem eens en verheug mij dat dat aan de kaak wordt gesteld.

Het zou echter onterecht zijn als daarmee het verschijnsel homofilie veroordeeld zou worden. Leonardo da Vinci, Michelangelo, waarschijnlijk ook de Apostel Paulus, en vele anderen waren homofiel. De kunstzinnige en spirituele bijdrage die zij aan de mensheid geleverd hebben en nog leveren is enorm.

Hebben de organisatoren van de Gay Games en alle andere exhibitionistische spektakels er ooit bij stilgestaan dat hun acties het begrip en de waardering voor wat de homofiele mens voor de samenleving betekent eerder vernietigt dan vergroot?

    • Will van der Fluit