Gay Games (5)

In het hoofdartikel 'Scheur in de broek' over de Gay Games wordt o.a. gesteld: “De internationale sportdagen voor homoseksuelen waren van begin af aan een omstreden evenement. Zijn integratie en emancipatie wel gediend met apartheidsspelen? Zal het exhibitionistische, soms vulgaire vertoon te Amsterdam meer of minder begrip kweken voor homoseksuelen?”

Dit internationale sportieve én culturele gebeuren werd zaterdag, met niet aflatend enthousiasme, afgesloten. Pers, radio en televisie zorgden voor informatieve reportages.

Eén van de aandacht trekkende items was de positie van homoseksuelen in een aantal landen; als gevolg van onderdrukkingsmechanismen kunnen velen hun seksualiteit daar niet in vrijheid beleven. Voor hen blijkt dit evenement een feest van bevrijding te zijn geweest. De medewerking van o.m. de gemeente Amsterdam heeft hiertoe kennelijk in niet geringe mate bijgedragen.

Dat het hoofdartikel het begrip 'Apartheidsspelen' ten aanzien van de Gay Games gebruikt, doet minder smakelijk aan; niet in het minst vanwege reminiscenties aan het beginsel van de rassenscheiding zoal het toenmalig bewind in Zuid-Afrika dat destijds invoerde.

Het zure commentaar staat in schril contrast met het plezier dat de deelnemers aan de Spelen hebben gehad.