Gay Games (2)

Het beeld rijst op dat de Gay Games kennelijk bedoeld zijn om ons land als platte natie op de kaart te zetten. Het evenement heeft een uitstraling van verloedering, normvervaging en verplatting. De vraag of het hier gaat om een evenement van hetero's dan wel van en voor homo's, is niet interessant. De veronderstelling dat dit evenement nodig of nuttig zou zijn voor de emancipatie van de homo's en het bevechten van gelijke rechten, is naïef en volstrekt ongeloofwaardig.

Waar het om gaat is, dat dagenlang structureel gestalte kon worden gegeven aan ordinair en vulgair gedrag, gefinancierd door overheid en bedrijfsleven. Het is allemaal de schijn van vrijheid en blijheid. De Games hebben de homo's voor geen millimeter meer geëmancipeerd. Er is zeker ook niet meer tolerantie verkregen. In werkelijkheid is ons land weer een stuk platter geworden, zodat de vulgaire meute zich nog luider kan doen gelden.

    • Jasper van der Schoot