DNB verrast met een gunst voor de kunst

AMSTERDAM, 12 AUG.De Nederlandsche Bank (DNB) kwam aan het einde van de verslagweek met een enigszins verrassend besluit. In het afscheid van de Nederlandse gulden, dat samenhangt met de komst van de EMU in 1999, ziet zij een 'goede aanleiding om een bijdrage te leveren aan de verrijking van het nationale kunstbezit'.

Daarom heeft de Bank besloten om een deel van de winst over 1998 uit te keren aan de stichting Nationaal Fonds Kunstbezit. Het betreft dat deel van de winst over 1998 dat normaliter aan de eigen reserves wordt toegevoegd (circa 110 miljoen gulden per jaar). Overigens begint de EMU in 1999 alleen giraal en verdwijnt de chartale gulden pas in 2002. De extra kunstwerken die met de gift van DNB worden aangeschaft worden eigendom van de Nederlandse staat. De staat, enig aandeelhouder van DNB, ontvangt daarnaast dejaarlijkse winstafdracht (een bedrag dat de afgelopen jaren tussen de 1,1 en 2,4 miljard gulden bedroeg).

Omdat de adminstratieve afhandeling van deze 'gunst voor de kunst' pas volgend kalenderjaar in de boeken verschijnt, zullen we het deze verslagweek met meer vertrouwde Weekstaat-mutaties moeten stellen. Zo namen de vorderingen op het Internationale Monetaire Fonds (IMF) met 175 miljoen gulden af doordat DNB een deel van haar trekkingsrechten op het IMF verkocht in ruil voor dollars. Deze dollarontvangst is terug te vinden onder de post 'vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten'.

Dat deze post met slechts 105 miljoen gulden muteert is te wijten aan de lichte verzwakking van de Amerikaanse munt gedurende de verslagweek. De tegenpost voor die waardedaling is de vermindering van de post 'waarderingsverschillen goud- en deviezen' met 56 miljoen gulden.

Verder toont de weekstaat dat er, nu de vakantieperiode langzaam ten einde loopt, voor 345 miljoen gulden aan bankbiljetten via het bankwezen terugstroomde naar DNB. Deze geldmarktverruimende mutatie werd grotendeels gecompenseerd door een 259 miljoen gulden kleinere speciale belening. Mede hierdoor resulteerde per saldo een toename van de kasreserve met 46 miljoen gulden tot ruim 5 miljard gulden.

Het collectief van banken had tot en met afgelopen dinsdag zo'n 3 procent meer middelen bij DNB aangehouden dan gemiddeld noodzakelijk is. Zoals te doen gebruikelijk zal deze opgebouwde reserve de komende weken gaan afnemen, omdat de banken geen rente ontvangen over de meer dan gemiddeld noodzakelijk aangehouden middelen.

Bron ING Economisch Bureau