Voorzitter van Gay Games treedt terug na debacle

AMSTERDAM, 11 AUG. De voorzitter van het bestuur van Stichting Gay Games, voormalig VVD-Kamerlid L. Rempt, is gisteren afgetreden. Haar functie wordt overgenomen door bestuurslid P. Segaar die de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam voerde over financiële steun aan de homospelen. Rempt blijft lid van het bestuur.

Als officiële reden voor de wisseling van de wacht wordt aangevoerd dat Rempt tijdens de Gay Games vooral een representatieve functie heeft vervuld en zich daardoor nauwelijks met de financiële gang van zaken heeft bemoeid. Enkele dagen voor het begin van de homospelen kwam de organisatie in acute geldnood omdat de begroting was overschreden en de inkomsten tegenvielen. Directeur M. Janssens werd door het bestuur op non-actief gesteld, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor het tekort van vijf miljoen gulden. De gemeente stelde zich financieel garant om het evenement te redden.

Segaar trad de afgelopen tien dagen op als woordvoerder over het financiële debacle. Hij wierp zich tijdens de Gay Games op als crisismanager. Segaar voerde de onderhandelingen met de gemeente en probeerde orde te scheppen in de administratieve wanorde die ex-directeur Janssens volgens hem had achtergelaten. “Het is logisch als hij dit nu afmaakt”, aldus Rempt.

Segaar ontkent dat het bestuur verweten kan worden dat het onvoldoende toezicht heeft gehouden op het management van de Gay Games. Hij zei eerder wel te verwachten dat de gemeente het bestuur aansprakelijk zal stellen voor het verlies, maar kondigde daarbij aan dat het bestuur op haar beurt zal proberen Janssens voor het debacle te laten opdraaien.