The American Economic Review

Het debat over de relatie tussen het financiële systeem en economische groei is bijna zo oud als de economie zelf. Historisch gezien zijn de economen geneigd om veel belang te hechten aan een goed ontwikkeld bankwezen. Zowel Walter Bagehot als Joseph Schumpeter was aanhanger van het idee dat banken de economische groei kunnen stimuleren door innovatie te financieren. Maar economen als bijvoorbeeld Robert Lucas meenden dat de banken die rol niet waarmaken en dat ze gewoonlijk achter de feiten aan hobbelen. Een soortgelijke discussie is aan de gang over het verband tussen aandelenbeurzen en economische groei.

Ross Levine van de University of Virginia, en Sara Zervos van Barclay's Capital Canary Wharf, hebben beide relaties onderzocht op basis van gegevens uit 47 landen in de periode van 1976 tot 1993. Ze doen verslag van hun bevindingen in The American Economic Review. Hun belangrijkste conclusie is dat de handel in aandelen en de aanwezigheid van een goed ontwikkeld bankwezen de economische groei wel degelijk gunstig beïnvloeden.

Uit hun onderzoek blijkt ook dat de ontwikkeling van beurshandel en financiële diensten - anders dan vaak wordt gedacht - niet beïnvloed wordt door het niveau van de spaarrentes. Uit het doorrekenen van hun resultaten blijkt ook dat de groei van beurshandel en financiële diensten in 1976 tot gevolg had dat in 1994 het Bruto Binnenlands Produkt in de onderzochte landen met 31 procent is toegenomen, dat het aandeel van werknemers in bedrijven 29 procent is gestegen en dat de productiviteit 24 procent is gegroeid.

Het gangbare idee dat de verwachte ontwikkeling van de aandelenprijzen de drijvende kracht is achter de groei van de beurzen klopt niet met de resultaten van het onderzoek, maar bevestigt wel het idee dat technologie de groei stimuleert. Een ander resultaat is dat de hoeveelheid beursgenoteerde bedrijven minder belangrijk is dan de intensiteit van de handel op de beurs.

The American Economic Review verschijnt vijf keer per jaar en is een uitgave van de American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 304, Nashville, TN 37203.

    • Herman Frijlink